duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 19944,70 ha
Intravilan: 1717,47 ha
Extravilan: 18227,23 ha
Populatie: 91443
Gospodarii: 28189
Nr. locuinte: 31943
Nr. gradinite: 22
Nr. scoli: 11
Nr. licee: 11
Nr. universitati: 4
Asezarea geografica:
Municipiul Tulcea este situat în Dobrogea de Nord, pe malul drept al Braţului Tulcea, la jumătatea distanţei dintre Ceatalul Chilia şi Ceatalul Sf. Gheorghe.
Situat la jumătatea distanţei dintre Ceatalul Chilia şi Ceatalul Sfântul Gheorghe, la 8 km aval de prima bifurcaţie a Dunării, Municipiul se află la o distanţă de 125 km de Constanţa, 267 km de Bucureşti (pe şosea) şi 71,3 km de Marea Neagră (pe cale fluvio-maritimă).Coordonatele geografice ale Municipiului sunt: 45o10&
39; latitudine nordică şi 28o47&
39; longitudine estică.


Activitati specifice zonei:
Servicii apă-canal
Edilitar-gospodăreşti
Servicii: urbanism, investiţii, administrare domeniu public
Servicii cadru pentru producerea şi distribuirea energiei termice
Servicii de gospodărie comunală (reparaţii străzi, alei pietonale, întreţinere, parcuri şi spaţii verzi, servicii de salubritate ale domeniului public)
Servicii sociale
Servicii integrare europeană
Servicii cultural-sportive şi religioase
Sectoarele de pescuit şi industria prelucrării peştelui deţin un rol important datorită caracteristicilor speciale ale zonei şi poziţiei geografice
Turism
Comerţ
Transport fluvial
Construcţii nave
Activitati economice principale:
Activitatea economică a oraşului Tulcea este reprezentată de industria metalurgică, de construcţii, construcţii nave, industria prelucrării materialelor de construcţii, industria prelucrării lemnului, industria textilă (confecţii şi pielărie), industria alimentară (peşte, carne, lactate, vin , legume, fructe)
În economia locală, agricultura deţine o mică parte
Pe de altă parte, sectoarele de pescuit şi industria prelucrării peştelui deţin un important rol datorită caracteristicilor speciale ale zonei şi poziţiei geografice. Aici există şi un centru de exploatare a stufului, precum şi unicul producător de alumină calcinată din ţară. Stuful se foloseşte în mod tradiţional ca sursă de energie de către localnici, împletituri de stuf pentru producerea de carpete, decoraţiuni interioare, jaluzele, pereţi despărţitori, garduri
Fiind supranumit şi Oraşul de la Porţile Deltei Dunării, o parte din economie s-a dezvoltat în jurul turismului, fapt atestat de numeroasele investiţii în domeniul hotelier, dar şi de construcţia unor noi centre comerciale
Obiective turistice:
Tulcea prezintă turiştilor câteva puncte ce merită a fi vizitate, specifice acestui oraş cu străzi curate, flancate de plopi văruiţi în alb, cu blocuri şi vile cochete, cu cafenele şi cluburi de jazz, cu parcuri şi spaţii verzi ce te îndeamnă la bună dispoziţie şi relaxare
Casa Avramide;Casa Memorială Constantin Găvenea;Centrul Eco-Turistic Delta Dunării;Colegiul Dobrogean "Spiru Haret";
Faleza Dunării;Locomotiva cu aburi;Monumentul Independenţei - Colnicul Hora;Piaţa Civică;Parcul Personalităţilor;Palatul Pescăriilor;Ronda Minorităţilor;Parcul Dacia;Parcul Carol I;Parcul Catedralei Episcopale "Sfântul Nicolae";Parcul şi Lacul Ciuperca;Parcul Sf. Gheorghe;Monumentul Eroilor;Moara de vânt;Muzeul de Istorie şi Arheologie;Muzeul de Etnografie şi Artă Populară;Muzeul de Artă;Nava cu zbaturi "REPUBLICA";Catedrala Episcopală "Sfântul Nicolae";
Biserica Buna Vestire - ( Biserica Grecească);Biserica "Sfântul Mc. Gheorghe" - (Biserica cu Ceas);Biserica de Rit Vechi Sf. Ioan Teologul;Biserica "Sf. Grigorie Luminatorul" - (Biserica Armănească);Biserica  Romano-Catolică "Sf. Arhanghel Mihail";Biserica Ortodoxă de Rit Străvechi "Sfânta Paraschiva" - (Biserica Rusească);Geamia Azizzie;Templul Evreiesc.


Evenimente locale:
Ziua Independenţei României, Ziua Europei - 9 mai;Concursul Naţional de Acuarelă "Constantin Găvenea"- 17-30 mai;Concursul Internaţional de Interpretare  "G. Georgescu"- mai;Festivalul Internaţional al Păstoritului - maiRaliul Deltei- 29 mai -1 iunie;Ziua Copilului - 1 iunie;Campionatul Internaţional al Gărzilor de Corp - 13-16 iunie;Ziua Dunării -29 iunie;Competiţia de Kzokushin Karate Open Full-Contact "Danube Delta Cup" - 5 - 8 iulie;Gala "Trofeul Deltei" - iulie;Festivalul Filmului Interetnic - iulie;Caravana Filmului Rusesc Kino+ - 16-22 august;Festivalul Internaţional de Folclor "Peştişorul de Aur"-7-12 august;Serbările Oraşului Tulcea sau Festivalul Internaţional al Dunării (în anii impari) – 12-15 august;Festivalul Internaţional al Bărcilor cu Vâsle "ROW-MANIA" - septembrie;Festivalul Internaţional de Teatru "TRAGOS"- septembrie;Festivalul Naţional de Folk "FOLK Est" - septembrie;Festivalul Naţional de Folclor pentru soliştii vocali de muzică populară "Natalia Şerbănescu" - noiembrie;Concursul Naţional de Pictură "Alexandru Ciucurencu" - noiembrie;Ziua Dobrogei - 14 noiembrieZiua Naţională a României - 1 decembrie;Manifestări organizate cu ocazia Crăciunului - decembrie;Manifestări organizate cu ocazia Revelionului - 31 decembrie.Expoziţii:Expoziţia dendrofloricolă cu vânzare "Expoflora" - maiTârguri:rgul de meşteşugari - august

Facilitati oferite investitorilor:
Primăria Municipiului Tulcea poate oferi sprijin informaţional privind:
Industria uşoară (identificarea spaţiilor/amplasamentelor în domeniul industriei alimentare pentru construirea unor fabrici nepoluante de prelucrarea legumelor şi fructelor, producerea de sucuri naturale din fructe, producerea şi comercializarea de dulciuri, producerea de bere, Fabrici de confecţii şi de încălţăminte
Industrie şi Materiale de construcţii prin:
Atragerea unor companii care dispun de tehnologie şi mijloace tehnice necesare pentru: extragerea granitului din carierele din zonă şi realizarea de pavele pentru construcţia de străzi, prelucrarea marmurei, construirea unei fabrici de prelucrare a lemnului de plop şi stejar, construcţia unei fabrici de cărămidă
Comerţ prin:
Identificare amplasamente şi concesionarea acestora pentru construcţia unor spaţii comerciale mari la nivel naţional.
Potenţialul de dezvoltare al unor structuri de sprijin a afacerilor de tip cluster (de exemplu în domeniul maritim, în domeniul turismului);
A
vând în vedere poziţionarea pe platforma industrială vestică a celei mai mari concentrări a industriei tulcene, autoritatea publică locală este interesată de a dezvolta infrastructura din zona de vest în vederea sprijinirii activităţilor economice generatoare de venituri pentru populaţia municipiului, a zonelor din apropiere (efectul de spill-over) şi nu în ultimul rând generarea de venituri la bugetul local;
Potenţial turistic extrem de valoros, datorat apropierii de Rezervaţia Naturală Biosfera Delta Dunării, dar insuficient valorificat economic până în prezent;
U
tilizarea finanţărilor nerambursabile prezente în România prin intermediul diferitelor programe;
I
nteresul internaţional ridicat în vederea dezvoltării biodiversităţii şi promovării turismului în zona Delta Dunării;
M
unicipiul Tulcea se află într-o zonă cu potenţial energetic ridicat, cu sursă solară (1700kWh/m2), ceea ce favorizează investiţiile în domeniul producerii de energie electrică şi termală;
D
obrogea a fost identificată ca fiind o zonă cu un potenţial energetic eolian ridicat;
R
elieful oferă premisele dezvoltării unui centru urban cu funcţiuni comerciale, industriale, agroindustriale si turistice complexe;
E
xistenţa unor instrumente de finanţare specifice, pentru activităţile agricole din zonă.


Proiecte de investitii:
Lista proiectelor ce necesită finanţare:
Montarea şi punerea în funcţiune a unei centrale electrice eoliene de 1.5MW pentru asigurarea iluminatului public în Municipiul Tulcea;
E
ficientizarea consumului de energie termică  pentru creşele din patrimoniul Consiliului Local Tulcea, prin achiziţionarea, montarea şi punerea în funcţiune de panouri solare şi pompe de căldură pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră;
M
odernizarea parcului auto transport călători din Municipiul Tulcea prin achiziţionarea de vehicule nepoluante pentru transportul public;
M
odernizarea parcului auto transport gunoi menajer Municipiul Tulcea;
P
romovarea imaginii Municipiului Tulcea;
R
eabilitarea navei "Republica" în vederea includerii în circuitul turistic;
R
eabilitarea bazinului de înot "Bididia";
R
eabilitarea taberei "Bididia";
R
eabilitarea reţelei de distribuţie a agentului termic în Municipiul Tulcea în scopul diminuării pierderilor şi scăderii costurilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu